Bo rozwój jest jak podróż...

jak...odkrywanie nowych lądów, horyzontów, możliwości. Choć jak mawiał Marcel Proust "prawdziwa podróż odkrywcza polega na (...) nowym spojrzeniu".  Wówczas tyleż olśnień i refleksji się pojawia, a my najbardziej na świecie lubimy właśnie te przebudzenia.

Podążamy w kierunku trzech fascynujących obszarów:

Propagujemy ideę mózgu zdrowego, aktywnego, synergicznego |MÓZG|. Mogą to być: warsztaty, treningi zdolności poznawczych, programy prozdrowotne dla firm. Form jest wiele - dobieramy je do możliwości czasowych, energetycznych i celów, jakie każdy chce osiągnąć.

Co robić, by chciało nam się chcieć? Szukamy odpowiedzi nie tylko w badaniach naukowych ale i wśród tych, którzy stanęli w obliczu wyzwań i mogą nas zainspirować do zmiany bądź wzmocnić siłę do działania |MOTYWACJA|.

Fundamentem ludzkiego rozwoju jest praca zespołowa. To norma- chociażby z neurobiologicznego punktu widzenia. Zachęcamy do jak najlepszej komunikacji, radzenia sobie z niejednoznacznością, korzystania z mediacji |WSPÓŁPRACA|. 

więcej

Co jest dla nas ważne? Praca nad otwartością, wyborem oraz odwagą poprzez promowanie i praktykowanie:

  • idei uczenia się przez całe życie i zachęcanie innych do pielęgnowania w sobie nawyku stałej aktywności intelektualnej;
  • ciągłego doświadczenia, praktykowania, oswajania się z błędami swoimi i innych;
  • współpracy, w tym potencjału transformacji, transferu wiedzy i doświadczeń, zaufaniu i pomaganiu.

Jak to osiągamy? Działamy w partnerstwie i otaczamy się osobami będącymi pasjonatami swoich dziedzin.  Po to, aby móc inspirować, kreować, rozwijać.

Naszym Klientom dajemy możliwość wyboru drogi, którą chcą z nami podążać. Drogi, która wspiera ich sposób zdobywania wiedzy a podążanie nią, jest najbardziej adekwatne do etapu rozwoju, w którym aktualnie się znajdują.

"Nawet wiedza o feng shui przydaje się w drodze na biegun" - tak Marek Kamiński pięknie opisuje, jak poznawanie i odkrywanie nowych rzeczy wraz z wykorzystaniem już zdobytego doświadczenia lecz w nowej konfiguracji może przynosić poczucie spełnienia i harmonii. Proponowane przez nas ścieżki - te niewydeptane i świeże - bazują na odkrywaniu i doświadczaniu owych "nowych konfiguracji".

Kolejna nasza inspiracja, to Mark Twain, który namawia do tego, by działać: "Opuść bezpieczną przystań. (...) Podróżuj, śnij, odkrywaj". No to co, gotowi?


  • OPUŚĆ BEZPIECZNĄ PRZYSTAŃ | ODKRYWAJ
  • ZADZIWIAJ SIĘ
  • TWÓRZ I ROZWIJAJ
  • DBAJ O KONTAKT Z NATURĄ
  • NIE PODDAWAJ SIĘ