Fundament ludzkiego rozwoju


Współpraca jest fundamentem ludzkiego rozwoju - jest normą chociażby z neurobiologicznego punktu widzenia. Ze społecznej perspektywy stanowi wypracowane doświadczenie. To etap rozwoju na jakim obecnie jesteśmy pozwala nam decydować o tym o jakiej współpracy marzymy, do jakiego porozumienia dążymy...


U nas znajdziesz możliwość rozwijania tych obszarów, na których w danym momencie najbardziej Ci zależy: 

  • komunikacja,
  • radzenie sobie z niejednoznacznością,
  • praca zespołowa,
  • myślenie strategiczne,
  • zarządzanie sobą w czasie.

Zachęcamy aby odbywało się to w towarzystwie innych osób, z którymi będziesz miał możliwość współpracować, a dzięki temu czerpać wiedzę, często tę najcenniejszą, bo o sobie samym.

W rozwijaniu wybranych kompetencji pomagają nam interaktywne, profesjonalnie przygotowane gry kompetencyjne, będące doskonałą okazją do wytworzenia synergii międzypółkulowej, do doświadczania, eksperymentowania i sprawdzania się w nowych sytuacjach.

  • Model Schulza Von Thuna w formie gry
  • Kreatywnie i poza schematami
  • Systemowo w praktyce
  • Czas goni nas czy my czas? Paradoksy